องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

*************************************

1. ด้านกายภาพ

            1.1 ตำแหน่งที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนางรอง ประมาณ  18

กิโลเมตร  ละติจูด 14.5196 ลองจิจูด 102.7073 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 70 กิโลเมตร

            ขอบเขตตำบล

            ทิศเหนือ                 จดเขตตำบลสะเดา และตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง

                ทิศใต้                      จดเขตตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ

                ทิศตะวันออก         จดเขตตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง

                ทิศตะวันตก           จดเขตอำเภอโนนสุวรรณ

            พื้นที่ตำบล

ตำบลทรัพย์พระยา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 45.62 ตารางกิโลเมตร หรือ  28,512.50  ไร่

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปสภาพภูมิประเทศของตำบลทรัพย์พระยา มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  และราบสูง บางส่วน ลักษณะพื้นที่ดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ บริเวณ คือ

- พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ทางบริเวณทิศตะวันออกของตำบล มีลำมาศไหลผ่านและมีคลองน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยหน่วยงานราชการ สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและใช้เพื่อส่งเสริมภาคเกษตร ใช้อุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี
                    - พื้นที่ราบสูงบางส่วนอยู่ทางบริเวณทิศตะวันตกของตำบล ลาดต่ำจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ สภาพดินเป็นดินลูกรังปนดินทรายร่วน เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ คือ อ้อยและมันสำปะหลังฯลฯ

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้ ๓ ฤดู (แบบมรสุม) คือ
                    - ฤดูร้อน        เริ่มประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
                    - ฤดูฝน          เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
                    - ฤดูหนาว      เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

 

            1.4 ลักษณะของดิน

                        พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ส่วนใหญ่มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่  การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนได้ดีตามฤดูกาล ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบางปี แต่ก็สามารถประกอบอาชีพได้

 

            1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                        แหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

                                แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน ๒ สาย

- บึง หนองและอื่นๆ จำนวน ๑๒ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 4 แห่ง

- บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง

 
Detect language » Hungarian
 

 
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 186,021

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.