องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 

 
Detect language » Hungarian
 

ระบบเศรษฐกิจ

***********************************

            1. การเกษตร

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ ข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้ พืช ผัก ทำไร่ในบางพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ยางพารา เป็นต้น

 

2. การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่มีการประมงขนาดใหญ่ มีเพียงการประมงน้ำจืดเล็กๆ ตามแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ

 

3. การปศุสัตว์

                การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค  และจำหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ด วัว ควาย

                ฟาร์มไก่ไข่  1  แห่ง

                ฟาร์มสุกร  1  แห่ง

 

            4. การบริการ

ร้านเสริมสวย  5  แห่ง

ร้านซ่อมรถ  6  แห่ง

ร้านอินเทอร์เน็ต  1  แห่ง

ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  1  แห่ง

 

5. การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ

 

6. การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาส่วนใหญ่แล้ว   

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงสีข้าว  จำนวน  13  แห่ง

 

            7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ร้านรับซื้อยางรถยนต์เก่า  1  แห่ง

ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  1  แห่ง

ร้านค้าต่างๆ 67 แห่

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพการเกษตร 5 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเย็บรองเท้า 1 กลุ่ม

 

8. แรงงาน

ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,988

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.