องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

ระบบบริการพื้นฐาน

************************************

 

            1. การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยายังมีทางหลวงแผ่นดินสายแท่นบัลลังก์-ดอนอารางค์ ตัดผ่าน ทำให้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงได้สะดวก  ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง         ระยะทาง   18  กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอปะคำ            ระยะทาง   13  กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอโนนสุวรรณ      ระยะทาง   17  กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จังหวัดสุรินทร์       ระยะทาง 118  กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จังหวัดนครราชสีมา   ระยะทาง  118  กิโลเมตร

นอกจากนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยายังมีรถโดยสารประจำทางในหมู่บ้าน สำหรับให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาเข้าในอำเภอได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

2.  การไฟฟ้า

สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย และมีไฟฟ้าประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์

- จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ประมาณ  1,920  หลังคาเรือน

                                - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ร้อยละ 99.06   ของพื้นที่ทั้งหมด

            3.  การประปา

ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ดำเนินการโดยส่วนราชการอื่น           เช่น กรมอนามัย กรมทรัพยากรธรณี งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และที่จัดสรรงบประมาณบางส่วนทำเอง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ประมาณ 1,666 ครัวเรือน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ แหล่งน้ำผิวดิน(สระน้ำ) น้ำใต้ดิน(บาดาล) ซึ่งอยู่ในเขตหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน

            4.  โทรศัพท์

การบริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาที่ให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในด้านการติดต่อสื่อสาร มีดังนี้ 

-  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 5,554 มายเลข

-  จำนวนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง

-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 1 หมายเลข

            5.  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตตำบลทรัพย์พระยา มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ย่อย) ตำบลทรัพย์พระยา  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านแท่นบัลลังก์ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการไปรษณีย์โทรเลข จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ พัสดุและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไป

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,995

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.