องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเป็นตำบลที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น”      “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      

 
Detect language » Hungarian
 สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561


  หน้าแรก     คณะสมาชิกสภา 

คณะสมาชิกสภา
คณะสมาชิกสภา  


นายอำนาจ ทูลฉลอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา


นายเข็มชาติ เข็มบุบผา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา


นายวัฒนา ศาลาแก้ว
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา


นางอุษาวดี จันทร์สว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นางสมพิศ สกลกูล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นางบุญถิ่น จ่าพิชม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายเกียรติ ทิพย์อักษร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางชิ้น ปราบภัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นางสำรวย หินชูแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายบรรเทิง แก้วผักแว่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายสมอน หอมกระโทก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นายธนวัต นุชผักแว่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นายกิมเล็ง หล่าจันทึก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายตี๋ สังสีแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายวิรัช ถอยกระโทก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นายเจียม หอยสังข์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7


นายใย ท่อนผักแว่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8


นายสมพร ดวงสว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8


นายสำราญ กัลยา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9


นายขาว แสนเดช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10


นางสาวประกอบ ลดกระโทก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10


นายฐิติพงศ์ ลดกระโทก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11


นางสมบัติเจริญ ราดกระโทก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12


นายบัวผัน ยินดีรส
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12


นายวิรัช บุษบา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13


นายพนม ศรีสุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
 
ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,514

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.