หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0898453398


นางสาวสายวสันต์ คนชุม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 0935641629


นางสาวนุธิดา บรรเทาบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0637935659


นายศุภชัย แสงงาม
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0801666448


นางสาวรุ่งนภา จันทร์กลางเดือน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0910501661


นางสาวภรภัทร อินทร์บุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0916655695


นางวันเพ็ญ อินทร์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0872418722


สิบเอกไพทูลย์ แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวมณีรัตน์ เรืองประโคน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0821575146


นายวันชัย อินสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระ จ่าพิชม
พนักงานขับรถยนต์


นายสุเทพ เอี้ยงโสนก
พนักงานดับเพลิง


นายดิเรก แป้นเชื้อ
พนักงานดับเพลิง


นายวีระยุทธ สุริยาเย็น
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ เกยดอน
ยาม


นางสาวสมหมาย บำเพ็ญพงษ์
ภารโรง


นางสุนิสา แสงสีเรือง
จ้่างทั่วไป


นายภูวไนย ใจการุณ
จ้างเหมา


นายเอกราช ลดกระโทก
จ้างเหมา
หัวข้อหลัก

ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 1718 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.214.224
คุณเข้าชมลำดับที่ 104,618

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.