องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเป็นตำบลที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น”      “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      

 
Detect language » Hungarian
 สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายวัฒนา ศาลาแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา


นางสาวสายวสันต์ คนชุม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนุธิดา บรรเทาบุญ
นักพัฒนาชุมชน


นายศุภชัย แสงงาม
นิติกร


นางสาวรุ่งนภา จันทร์กลางเดือน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวภรภัทร อินทร์บุญ
นักจัดการงานทั่วไป


นางวันเพ็ญ อินทร์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สิบเอกไพทูลย์ แสงหิรัญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนิภาพร อุทพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวันชัย อินสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์


นายวีระ จ่าพิชม
พนักงานขับรถยนต์


นายสุเทพ เอี้ยงโสนก
พนักงานดับเพลิง


นายดิเรก แป้นเชื้อ
พนักงานดับเพลิง


นายวีระยุทธ สุริยาเย็น
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ เกยดอน
ยาม


นางสาวสมหมาย บำเพ็ญพงษ์
ภารโรง
 
ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,528

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.