องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเป็นตำบลที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น”      “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      

 
Detect language » Hungarian
 สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561


  หน้าแรก     ส่วนกองคลัง 

ส่วนกองคลัง
ส่วนกองคลัง  


นางอำไพ ปาลอนันต์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสิริลักษณ์ ปราบภัย
นักวิชาการพัสดุ


นางสุรีรัตน์ ปราบสกุล
นักวิชาการคลัง


นางสาวรุ่งนภา โสมกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายภคิน ตุ่นมะเริง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธวัลพร พงศ์กิตติวิริยะ
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสมพรจิตร พิศาลวนิชย์กุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววรรณ์เพ็ญ สงฆ์นางรอง
คนงานทั่วไป


นายประมวล อินทร์ผักแว่น
คนงานทั่วไป
 
ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,508

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.