หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางอำไพ ปาลอนันต์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0853152488


นางสิริลักษณ์ ปราบภัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0884777018


นางสุรีรัตน์ ปราบสกุล
นักวิชาการคลัง


นางสาวรุ่งนภา โสมกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0655128587


นายภคิน ตุ่นมะเริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0909311586


นางสิดาพร นัดกระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวปุณณาสา ทวีพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0821408874


นางสาวสมพรจิตร พิศาลวนิชย์กุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววรรณ์เพ็ญ สงฆ์นางรอง
คนงานทั่วไป


นายประมวล อินทร์ผักแว่น
คนงานทั่วไป


นายประกาสิทธิ์ ลดกระโทก
คนงานทั่วไป


นางสาวศิริรัตน์ วงษ์คำเกิด
จ้างเหมา
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.173.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 132,782

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.