หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นางสาวสายวสันต์ คนชุม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0935641629


นางสาวสารินี นุชนารถ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0986413772


นางสาวนิภาพร อุทพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0807729174


นางสาวปวีณา เรียมมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทรศัพท์ : 0610748903


นางสาวเพียงจันทร์ เพชรกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0872499342


นางสาวนภาพร บ่อกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0926408294


นางสาวอาถรณ์ บวรชาติ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0810731655


นางสาวเพียงจันทร์ เพชรกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวกาญจนา ภารลาด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางปรีชา แป้นเชื้อ
ภารโรง


นางสาวอภิสรา ชื่อดัง
จ้างเหมา


นายกันตพงษ์ ชำนาญเนาว์
พนักงานขับรถ
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.173.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 132,734

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.