องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
     ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 (แบบ สขร.1)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 (แบบ สขร.1)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 (แบบ สขร.1)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย.๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค.๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิ.ย.๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค.๖๔ (แบบ สขร.๑)เปิดอ่าน
     ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย.๖๔ แบบ สขร.๑เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน2562เปิดอ่าน
     สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562เปิดอ่าน
     สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2562เปิดอ่าน
     สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2562เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,965

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.