องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา  
     คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     คำสั่งการมอบอำนาจของนายกให้รองนายก อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     คำสั่งการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ตำแหน่งประเภทวิชาการ)เปิดอ่าน
     คำสั่งเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ.2564เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,982

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.