messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
image ครูผู้ดูแลเด็ก
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทรัพย์พระยา
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพยาพระยา โดย ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์ ตำแหน่ง นายก อบต. นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล ตำแหน่ง ปลัด อบต. มอบหมายให้ นางรุ่งนภา โล่ห์นารายณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล...
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เข้าชมงานนิทรรศการ ผ้าไหมอัตลักษณ์ ของจังหวัดบุรีรัมย์ COLORS OF BURIRAM ... ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ...
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตําบลทรัพย์พระยา โดย ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์ ตำแหน่ง นายก อบต. นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล ตำแหน่ง ปลัด อบต. มอบหมายให้ นางสาวสารินี นุชนารถ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “วันท้องถื่นไทย” ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา โดย ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา นางสาวบุรีรักษ์ เฉลยผล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มอบหมายให้ นางสาวนุธิดา...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายในหน่วยงาน
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder ข่าวประชาสัมพันธ์ ภานนอกหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภายในหน่วยงาน
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ภายนอกหน่วยงาน
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านนางแจ้ง เรือนกระโทก ถึงบ้านนางเสลา แสงงาม
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนางแต๋ว อาจปานกลาง ถึงบ้านนายสมใจ พุงกระโทก ไฟล์แนบ1 : GDrn4aNThu51918.pdf
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทรัพย์พระยา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์)
นายก อบต.ทรัพย์พระยา
โทรศัพท์ : 089-846-0931
(ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์)
นายก อบต.ทรัพย์พระยา
โทรศัพท์ : 089-846-0931
งานสวัสดิการสังคม
งานการเงินและบัญชี

สถิติ sitemap
วันนี้ 19
เดือนนี้2,046
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,035
ทั้งหมด 105,749


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ